חשוב לקרוא לפני מילוי הטופס
1.הרישום מתבצע אך ורק דרך אתר האינטרנט של המועצה.
2.הרישום הוא לתושבי טורעאן בלבד.
3. הטופס מחולק לשלושה חלקים :
   *חלק א "פרטים אישיים" .
   *חלק ב "הורדת טפסים למילוי" .
   *חלק ג "צירוף קבצים נדרשים ".
חלק א פרטים אישיים
חובה לרשום : שם פרטי,שם האב, ושם הסבא מצד האבא
 
נא לרשום מספר תעודת זהות כולל ספרת ביקורת
 
 
 
שם אוניברסיטה . מכללה
 
 
 
חלק ב הורדת טפסים
 
 
 
חלק ג צירף קבצים
 
נא לצרף את הטפסים "מחלק ב"
 
1.
 
 
2.
 
 
צירף קבצים אחרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx