2023

 

טופס נגישות מעודכן לדיווח מרץ 2023.pdf

 

2022

 

מיפוי נגישות לגנים ציבוריים/פארקים

 

מס'

רשימת גנים ציבוריים/פארקים

גוש/חלקה

מונגש/לא מונגש

1

מגרש משחקים ע"י בי"ס תיכון

16632/11

שביל הליכה מונגש, חניית נכים, רמפות

2

פארק עירוני

16610/1

שביל הליכה מונגש, חניית נכים

3

מתקני משחקים בנה ביתך

16607/123

שביל הליכה מונגש, הנמכת מדרכות, רמפות

4

מתקני משחקים אלמנאשר

16632/8

שביל הליכה מונגש, הנמכת מדרכות

5

מתקני משחקים בנה ביתך

16607/98

שביל הליכה מונגש, הנמכת מדרכות

6

מתקני משחקים בנה ביתך

16607/175

שביל הליכה מונגש, הנמכת מדרכות

7

מתקני משחקים שכונת אלעסליאת

16605/6

שביל הליכה מונגש, הנמכת מדרכות

8

מתקני משחקים מזרחיים

16623/67,68

שביל הליכה מונגש, הנמכת מדרכות

9

מתקני משחקים שכונה מערבית

16635/34

לא מונגש