לתושבי הכפר המוכבדים
ברצוננו להודיע לכם ולפי חוק ההסדרים לשנת 2021, המועצה המקומית פרסמה ברשומות, באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובאתר משרד הפנים
טבלאות דיווח והצהרת הרשות חתומה להנגשת  מבנים ומקומות שאינם מבנים למשך ארבע שנים ובמנות שווים לכל שנה, החל משנה זו ועד שנת 2026
בטבלאות אלה מצויים המבנים והמקומות שצריך להנגיש, ובאיזה שנה כל אחד יונגש.
ליותר מידע הנכם יכולים לעיין בטבלאות אלה המצורפות

 

טופס נגישות 2022.pdf