מבנה המחלקה

מנהל הרכש – עומר גבן.
מזכירת הרכש – לינא עדוי .
אב הבית – היתם שחאדה
טל – 04-6414023
פקס – 04-6414022
שעות קבלה - כל  ימי השבוע   מ 8:00 – 16:00 .

ביום רביעי אין קבלת קהל במועצה .

מהות התפקיד

שהרכישות תתבצענה על פי קריטריונים של עלויות נמוכות ואיכות גבוהה שיתנהל על פי חוקם , נהלים ותקנות .
והכל כפוף במסגרת התקציב המאושרת של המועצה .
 

אחריות וסמכות

1. אחראית על תכנון וביצוע של תהליכי הרכש של אספקה ליחידות הרשות .
2. אחראית על פיקוח על הציוד והאינוונטר  .
3. ריכוז דרישות רכש למחלקות .
4. ניהול תקין של קליטת הציוד ואישורו ואחסונו בצורה מתאימה במחסני המועצה .
5. רישום הפריטים במערכת המלאי .
6. אישור חשבוניות הספקים .
7. בדיקת רשימת הספקים הנרשמים מדי פעם ואישורם .
 

תהליך הרכש

הרכישה תתבצע על בסיס חוקי (התוספת החמישית סעיף 185 פרק א' )
שלפה בקשת ההצעות תתבצע לפי גובה סכומים כדלקמן :
עד 1000 ₪ -שתי הצעות .
מ  1000 ₪ - 10,000 ₪ 3 הצעות .
מ 10,000 ₪ - 80,000 ₪  4 הצעות .
מעל 80,000 ₪ יעבור להליך מכרזי
שלב ראשון – אישור הזמנות טובין (דרישה ) תאושר לפי תקציב מאושר .
2. ההצעות תעבורנה דרך וועדת הרכש שיושב בה
מזכיר המועצה –ראש הוועדה .
עו"ד המועצה .
גזבר המועצה .
עוזר ראש המועצה
מנהלת הרכש מזכירות הוועדה .
לפי החלטות הוועדה מפיקים הזמנות לפי ספק זכיין .
ההזמנות עוברות הליך חתימות של הגורמים המוסמכים

  •     ראש המועצה
  •     גזבר המועצה
  •     חשב מלווה
  •     מנהלת הרכש

    לאחר אישורים ולאחר אספקת הציוד , מנהל הרכש מאשר את החשבוניות ומאמת אותה לפי הזמנה .
 

רשימת הספקים

יש במחלקה רשימת ספקים מאושרת שאנו פונים אליה בקבלת הצעות .
פנייה לציבור , המועצה שולחת מדי פעם פלייר שפונה לספקים לגשת ולהגיש פרטים של העסקים שלהם על מנת הצורך לבקשת הצעות מחיר ויש אפלקציה שיש בה טופס שאפשר למלא אותו בלי להגיש למשרדי המועצה .

טבלת אנשי קשר - רכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עומר גבן מנהל רכש 04-6414023 [email protected]
לינא עדוי מזכירת רכש 04-6414025 [email protected]