מחלקת הביטחון מועצה מקומית טורעאן
מנהל המחלקה :  אלביר חו'רי
טלפונים :  04-6414000  /   04-6414007
פקס : 04-6411895 מייל : [email protected]

תחום אחריות מחלקת הביטחון במועצה :

המחלקה אחראית להכנת הרשות למצבי חירום ולתת מענה ושירותים לתושבים בזמן חירום ובעת משבר ,כגון מלחמה ,רעידת אדמה, משבר מים ועוד והעברת הנחיות של משרדי ממשלה.
תיאום וסיוע מול גורמי הביטחון ,ההצלה ומשרדה הממשלה.
המחלקה אחראית על כל ציוד החירום והמיגון של עובדי הרשות.
המחלקה מרכזת ועדות מל"ח, פס"ח ברשות לפי תכנית חירום ונהלים.
בצוע והעברת הדרכות ותרגילים בנושאי הביטחון והחירום .
שמירה על בטחון הציבור בישוב.
שמירה על מוסדות חינוך ומוסדות ציבור שבתחום שיפוט הרשות.

עיקרי משימות המחלקה :
* חיזוק נושא הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך.
* שיפור ואחזקה של המקלטים בבתי הספר – בכשירות מלאה .
* אבטחת שלום הציבור באירועים, בחגים, בטקסים שנערכים ביישוב בסיוע משטרת ישראל .
* חיזוק הקשר עם ארגוני החירום וההצלה , כוחות הביטחון , משטרה , כב"ה ,מד"א, ,צה"ל ,תאגיד המים ומשרדי ממשלה.
 * תרגול והכשרת בעלי התפקידים במערך מל"ח פס"ח והטעמת פעילות המערך בפני איומי הייחוס.
*גיוס והכנת תקציב הביטחון לרשות.
*מעקב ובקורת על מערכת טמ"ס של עיר ללא אלימות.

נותנים כלליים :
*בישוב יש שלוש צופרים עם כריזה לשע"ח.
 *קיים מחסן חירום [מל"ח ] וציוד חירום של המועצה
*הוקם מרכז הפעלה [מרה"פ] בסיוע משרד הביטחון ומשרד הפנים.
*יש תכנית בעת משבר מים ותחנות לחלוקה בתיאום עם תאגיד המים.
 הותקנו מערכות התרעה לגלוי רעידת אדמה בשלושת בתי ספר, תיכון
 חט"ב א' /  יסודי ב"

מתקני קליטה :  הוכרז על שני מתקני קליטה בישוב לשעת חירום.
* בית ספר חט"ב א'
* בית חט"ב ב'


ציוד חירום ייעודי :
בשנים 2010-2011 השלימה המועצה בסיוע משרד הפנים והביטחון רכישת ציוד מיגון אישי לעובדים הדרוש לשע"ח  וגם ציוד חירום [גנרטור, ועגלת חפ"ק נגרר ]
ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך
בתחום הרשות ישנם 20 גני ילדים ו- 8 בתי ספר
מוסדות החינוך מבוקרים באופן שוטף מבחינת ביטחון ובטיחות של התלמידים.

ריענון ושדרוג מרכבי הביטחון בבתי ספר והגנים – מבדקי בטיחות מערכת טמ"ס ,כריזה, ציוד עזרה ראשונה וכיבוי אש .
    אבטחה ושמירה בבתי הספר מונחה משטרת ישראל.
     ביצוע כל התרגילים למצבי חירום .
    טיולים ופעילות חוץ בתי ספר.
    קייטנות ילדים בחופש הגדול.
    מנוי רכזי ביטחון והדרכות למורים ולגננות בנושא ביטחון ובטיחות. 

טבלת אנשי קשר - קצין הביטחון במועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלברט ח'ורי קב"ט המועצה 04-6414007 [email protected]