ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות, בהתאם לחוק. על הגבייה אחראית הרשות המקומית – מחלקת הגבייה, בה מצוי הנכס.

מחלקת הגביה אחראית על ניהול גביה שוטפת של תשלומי חובה: ארנונה, אגרות והיטלים מהתושבים, ומבעלים ומחזיקים בנכסים. במחלקה ניתן לשלם בעד שירותים משתנים מעת לעת כמו רכישת מכרזים, תשלומי חינוך, רווחה, וטרניריה ועוד. את כל התשלומים ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום.

הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים.

 

טפסים/מסמכים להורדה

קישור טופס בקשה להנחה בארנונה (טופס דיגיטלי)