לוגו חדש רשת

תכנית אפשר יבריא היא מאמץ לאומי משותף לקידום סביבה פיזית, חברתית וכלכלית, המאפשרת תזונה בריאה ופעילות גופנית. למהלך שותפים הציבור, משרדי הממשלה: משרד הבריאות, משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך, ארגונים וולונטריים והמגזר העסקי.

אפשרי בריא.תעודה.pdf

   لمعلومات مهمة في مجالات التغذية ونمط

        صحي  ورياضي 

לאכול בריא, להיות בתנועה, להרגיש טוב

מטרת התכנית היא להוביל מאמץ משותף ברמה הארצית והמקומית לקידום סביבות חיים המאפשרות הרגלי חיים בריאים בדגש על: 

  • אכילה בריאה
  • שילוב פעילות גופנית בחיי היומיום
  • הפחתת עישון ועישון פסיבי בכל קבוצות האוכלוסייה 
  • הפחתת השימוש בסוכר ובמלח

התכנית הלאומית פועלת במישורים המשלימים זה את זה, בכללם חקיקה ורגולציה, תשתיות, פעילויות בשטח, והפצת מידע יישומי לציבור.

חזון

יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות – מציאות בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מעגל החיים

 

الوقاية من الكورونا

 

 

coronavirus1.jpe
   
coronavirus2.jpe