סטאטוס של פרויקטים בביצוע
מס' שם הפרויקט סטטוס
1 שצפ"ים

לקראת ביצוע הצללות והשלמות עבודות אחרות.

2

גן ילדים מזרחי

עבודות הגמר והפיתוח בביצוע

3 כבישים 43,41  לקראת סלילת שכבה שניה
4 תוספת לבית ספר תיכון בביצוע ( שלד קומה שלישית)
5

שיפוץ מועדון נוער

בוצעה מסירת שטח לקבלן לקראת התחלת עבודה
6 סלילת כביש 15 החוזה נחתם עם הקבלן הזוכה , בקרוב ימסר השטח לקבלן עם צו התחלת עבודה
7

סלילת כבישם 1,5,43

החוזה נחתם עם הקבלן הזוכה , בקרוב ימסר השטח לקבלן עם צו התחלת עבודה
8

סלילת כבישים 42,11

לקראת יציאה למכרז
9 סלילת כבישים 11, 38,7  לקראת יציאה למכרז
10 אולם ספורט על יד בית ספר יסודי ב' נערך סיור קבלנים עם המשקל בשבוע שעבר, לקרת קבלת תוצאות המכרז להחלטה על קבלן זכיין.
11 חיזוק שיפוץ ופיתוח בית ספר חטב א' עבודות החיזוק והשיפוץ  לקראת סיום ומסירה 
12 חיזוק שיפוץ ופיתוח בית ספר יסודי ב' עבודות החיזוק והשיפוץ לקראת סיום ומסירה
13 עבודות הנגשת בית ספר חטב א' העבודות לקראת סיום
14 עבודות הנגשת בית ספר יסודי ג'+ב' העבודות הסתיימו, לקראת מסירה 
15

סלילת כביש 11+12 ,משרד התחבורה:

  • העבודות נמסרו מלבד לתאורת רחובות
  • הותקנו פנסי לידים לקראת חיבורים לרשת החשמל לבדיקת התאורה
  עבודות הנגשה מבנה ציבור וחינוך העבודה נגמרה ונמסרה
16 סלילת כביש 3 שלב ב' משרד התחבורה
  • העבודות בחניון וחצר ב"ס הסתיימו אך טרם נמסרו.
  • העבודות בכביש , בביצוע
17 חצר לימודית בבית ספר יסודי א' רוב העבודות הסתיימו אך טרם נמסרו , יש עוד עבודות שישי להשלים
18 שיפוצים בבית ספר יסודי א' העבודות הסתיימו , אך טרם נמסרו
19 מעון יום אעסאליאת עבודות השלד בביצוע
20 מעון יום שכונת בנה ביתך עבודות החפירה והחציבה בביצוע
21 אספקה והתקנת גופי תאורה במגרש כדורגל העבודה בוצעה ונמסרה
22 תיקונים נקודתיים בתכנית המתאר העבודה בביצוע ע"י מתכננים שונים
23 תכנון מפורט לכבישים ותשתיות לפי תמ"ל 1008

העבודה בביצוע

24 הכנת תכנית מתאר כוללנית העבודה בביצוע
25 הרחבה דרומית ממערב עד מזרח , (תמ"ל 1076) העבודה בביצוע
26 תכנון מפורט של מעיין טורעאן העבודה בביצוע
27 תכנון מפורט לשיקום גרעין הכפר העבודה בביצוע