1
המבקש והבקשה
2
פרטי העסק
3
בעלי ומנהלי העסק
4
נתוני החברה
5
צירוף מסמכים

הבקשה 

 

 

 

פרטי מגיש הבקשה

פרטי העסק

 

 

 
 
תיאור העסק (חובה) שדה חובה
תיאור העסק(פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק)מספר הפריט

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקידמספר זהות/תאגידכתובת למשלוחמס' טלפון בביתמס' טלפון ניידכתובת מייל

נתוני החברה (ימולא כשהעסק מוחזק ע"י החברה), לבקשה יצורפו אישור רשם החברות

 

 

צירוף מסמכים

לתשלום אגרת רישוי עסקים לחצו כאן

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

נספחים מצורפים (חובה) שדה חובה

 

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים:

Browser not supported