ראש העיר, מנכ"ל העירייה ומנהל המוקד העירוני בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות, נבחרי הציבור, מנהלי התאגידים העירוניים הובילו בשנה האחרונה תהליך להכנת אמנת שירות עירונית, אמנה זו היא. חלק מתוכנית העבודה של המועצה בה הצבנו כיעד מרכזי את שיפור השירות לתושבים.

ראש העיר: "אנו ממשיכים לפעול לשדרוג השירות לתושבים, תוך עמידה בזמני תקן. אנו מאמינים כי נהלי העבודה בהתאם לאמנת השירות, ישפרו את איכות החיים בכפר".

המוקד העירוני מהווה כתובת מרכזית לדיווח על מפגעים וקבלת מידע בשגרה ובחירום., מקבל פניות ומוודא כי הפניות טופלו בהתאם לזמני התקן שנקבעו באמנת השירות ועל פי דחיפותם. עבודת המוקד מתבצעת תוך מעקב ובקרה שוטפים לצורך שיפור השירות לתושבים. אדיבות, מקצועיות, יעילות ושקיפות הם הערכים שמובילים את עבודת המוקד. האמון במוקד ושיתוף הפעולה חשובים להצלחת כולנו".

 

במסגרת הנחיות המועצה המקומית טורעאן  לפיתוח השירות, שיפור הביצועים והמשך קצב הפיתוח ומתן שירות איכותי לאזרח, הקימה המועצה המקומית מרכז שירות לפניות הציבור, לפיתוח הקשר בין הרשות המקומית לבין הרשות המקומית. האזרח, לשפר ביצועים, ולהגביל את כל השירותים למקום אחד, מה שחוסך זמן ומאמץ לאזרח במקום הגעה שלו בין חלקי המועצה.

החזון המועצה המקומית לפיתוח מרכז השירותים הציבוריים:

מתן השירותים הטובים ביותר בשקיפות ובזמן הקצר ביותר לכל האזרחים בכל הדרכים הזמינות, באופן דיגיטלי, על פי מדריך שירותים ונהלים ברור ומוכרז לכולם ומרוכז במקום אחד.

מטרות המרכז

  • איחוד הגורם המקבל בקשות לכל עסקאות המועצה המקומית.
  • הקלה ופישוט הליכי הגשת בקשות לאזרחים.
  • מעקב אחר התקדמות העסקאות בערוצים הדיגיטליים.
  • השגת עקרון הבקרה בביקורת התקדמות העסקה ומעקב רציף להשלמתה תוך התקופה שנקבעה לשירות על פי מדריך השירותים.
  • השגת עקרון השקיפות והשוויון במתן שירותים.
  • קבלת כל התלונות ומתן מענה לצרכי האזרחים.