מחלקת ההנדסה היא אחת המחלקות החשובות במועצה המקומית.

מחלקת ההנדסה אחראית על המערך הפיזי של הישוב, זה מתבטא במגוון תחומים ציבוריים כגון  בנייה ציבורית, פיתוח הישוב, תוכנית מתאר, אחזקת תשתיות ומבני ציבור, ניקיון, תברואה, איכות הסביבה, חזות היישוב, גינון ועוד.

כיום ישנם מעל 20 פרויקטים המבוצעים באחריות מחלקת ההנדסה, חלק מפרויקטים אלה הסתיים וחלק נוסף בשלב ביצוע.

לצורך ניהול  וביצוע פרויקטים אלו, מחלקת  ההנדסה פועלת בתיאום עם שאר מחלקות המועצה, עיקר העבודה הוא עם מחלקות החינוך והגזברות .

מועדי קבלת קהל

ימי שני :  8:30-15:00
ימי שבת:  8:30-15:00
ימי שלישי : 8:30-15:00
ימי חמישי : 8:30-15:00

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עלי עדוי עוזר מהנדס ויועץ אסטרטגי 046414000 0505762315 ali.saleh@turan.muni.il
סאמח נסאר מנהל תשתיות וכבישים 04-6414024 sameh@turan.muni.il 
זיאד חדאד מהנדס המועצה 074-7676217 zead@turan.muni.il 
פיירוז סלאמה מזכירת מהנדס המועצה 074-7676218 fairoz@turan.muni,il