המועצה המקומית  טורעאן, מחלקת החינוך האחראית על החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, כלל השותפים המעורבים במערכת, כולל מנהלי בתי הספר  מתחייבים לקיים מערכת חינוכית כוללת ליצירת בוגר , שייך למורשת הערבית ולקהילתו, ,סובלן, בעל אחריות סביבתית, בעל יכולת מיצוי מלוא הפוטנציאל החיובי הטמון בו, מתחדש, סקרן, שוחר דעת, בעל יכולת לביטוי עצמי ופיתוח אישיות , תרבותי, גאה בעצמו ובזהותו.
מערכת החינוך שואפת להיות ייחודית, חדשנית וקהילתית הנותנת מענה הולם, ייחודי וחדשני לצרכי התושבים במטרה לאפשר לכל תושבי טורעאן מימוש מיטבי בתחום ההשכלה והחינוך, זאת בסטנדרטים מובילים ברמה ארצית המאפשרים מתן כלים להתמודדות עם החיים במאה ה- 21 .
 מערכת החינוך תקדם הפעלת תוכנית כללית לחינוך למנהיגות ערכית, למעורבות חברתית, לדאגה למורשת ולסביבה, להרחבת הידע במדעים ושליטה במיומנויות וטכנולוגיות שימושי מחשב מתקדמות.
מערכת החינוך תטפח במוסדות החינוך הפורמאליים והלא פורמאליים סביבה חינוכית  שתאפשר פיתוח בוגר בעל הכוונה עצמית מחויב, אחראי, עצמאי ובעל מוקד שליטה פנימי. מערכת החינוך תשקד על פיתוח וטיפוח  תוכניות חינוך להנחלת ערכים  אוניברסאליים  של- כבוד הדדי, סובלנות, הכרה בשונות, שמירה על זכויות הילד, דמוקרטיה..

בעלי תפקידים במחלקת החינוך

סאמי עדוי – מנהל מחלקת חינוך .
אמאל זרעיני – מזכירת המחלקה  .
מדיין בדר – קב"ס ורכז חינוך מיוחד והסעות .
חנין דחלה – קב"ס .
רנין דחלה – רכזת גני ילדים .
סאלח דחלה –מנהל יחידת הנוער.
מאגדה בדר –מנהלת היחידה לקידום נוער.
איימן שעבאן-פסיכולוג חינוכי מנהל שפ"י .
זוהיר אמארה – פסיכולוג חינוכי.
בלאל שעבאן – פסיכולוג חינוכי .
מוחמד חסן -פסיכולוג חינוכי .
ג'קלין מטר- פסיכולוגית חינוכית .
 

פעילות מחלקתית שוטפת:

 •     קבלת קהל יומיומית וטיפול בפניות תושבים בסוגיות חינוכיות.
 •     שיבוץ תלמידים על פי אזורי רישום למוסדות החינוך  בישוב.
 •     טיפול באישורי לימודי חוץ לתלמידים הלומדים מחוץ ליישוב על פי זכאות.
 •     איתור עובדים נדרשים ושיבוצם במוסדות החינוך  הרלוונטיים.
 •     טיפול שוטף בבעיות עובדי מערכת החינוך מול גורמים במשרה"ח  מחלקת כ"א במועצה.
 •     תכנון ביצוע ובקרה של הרווחה החינוכית.
 •     מעקב ובקרה אחר דוחות מת"מ (מערכת תשלומים מאוחדת) משרה"ח.
 •     הכנת תקציב החינוך ובקרה שוטפת אחר ניצולו בשיתוף הגזברות .
 •     ביצוע הזמנות למוסדות החינוך ווידוא אספקת הציוד הנדרש.
 •     עבודה שוטפת מול משרדי ממשלה שונים.
 •     ניהול מעקב שוטף אחר הוצאות והכנסות של כלל מוסדות החינוך – על פי דוחות חודשיים.
 •     ארגון אירועים יישוביים לכלל מוסדות החינוך – חגיגות וימי שיא  וכו'.
 •     ביקור סדיר: טיפול בתלמידים נושרים באמצעות קצין ביקור סדיר: הן במניעת נשירה כטיפול מקדים והן בשיבוץ הנושרים במוסדות אלטרנטיביים תוך תמיכה על פי הצורך.

 בתי ספר:

 • קשר שוטף עם גורמי הפיקוח במשרד החינוך והצפת ענייני החינוך השונים לטיפול משותף, כולל סוגיות כ"א בהוראה.
 • פגישות עבודה תקופתיות עם מנהלי בתיה"ס . הן פגישות בפורום מנהלים יישובי והן פגישות פרטניות על פי הצורך.
 • פגישות עם וועדי ההורים .
 •  פיקוח על תהליך הרישום לכיתות א'.
 •  טיפול בבעיות שוטפות בנושאים כמו: אחזקה, גינון, חשמל, מים וכו'.
 •  מעקב ובקרה אחר מצבת תלמידים כללית.
 • הפעלת תכנית קרן קרב – יישום התכנית, קביעת עלויות מול משרה"ח ואכיפת גביה.
 • תכנון, הפעלה ובקרה של תוכניות חינוכיות יישוביות ., תוכניות הכלה במקצועות אורייניים, הפעלת תוכנית פר"ח, , אירועים      יישובים  ועוד. 
 •  פגישות עבודה תקופתיות עם מנהלי בתיה"ס .
 • ביקור בבתי הספר למטרת ביקורת ופיקוח מטעם הרשות המקומית.
 • הפעלת תכנית ציל"ה  – יישום התכנית, קביעת עלויות מול משרה"ח ואכיפת גביה.

  נתונים :

    4 – בתי ספר יסודיים – 1724 תלמידים
    2- בתי ספר חט"ב – 805 תלמידים
    1 – בית ספר תיכון – 600 תלמידים
    1-בית ספר תיכון טכנולוגי – 150 תלמידים .

גני ילדים

    גני טרום חובה - סך הכל 15 גנים טרום חובה – 500 תלמידים .
    גן שפתי – 10 תלמידים .
    גני חובה – סך הכל 10 גנים -313  תלמידים  .

 

הסעות:

    כללי: טיפול בהכנת מכרזים שנתיים לקווי הסעה בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
    רישום תלמידים להסעות לבתי-ספר מחוץ לטורעאן
    הפעלת מערך הסעות לילדי החינוך במיוחד.
    גביית כספים והנפקת הכרטיסים מול החברה הזכיינית.
    ניהול מעקב אחר ביצוע ההסעות בפועל באמצעות רכז ההסעות..
    טיפול בבעיות יומיומיות מול חברת ההסעות/הורים/בתי ספר (איחורים, עיכובים וכו').

 חינוך מיוחד:

טיפול מול מתי"א (מרכז תמיכה יישׂובי אזורי) המתכלל את כל סוגיית ילדי השילוב והחינוך המיוחד על מכלול משאביו (שילוב, מקצועות פרא רפואיים ועוד).
    א. איתור ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגני הילדים ובבתי הספר – באמצעות שפ"ח.
    ב. קיום ועדות שילוב בשיתוף עם מתי"א ושפ"ח.
    ג. קיום ועדות השמה ודיווח מול משרה"ח.
    ד. שיבוץ הילדים במוסדות לחינוך מיוחד ומעקב אחר קליטתם באמצעות שפ"ח.

כספים:

הכנת תקציב החינוך להתנהלות שוטפת של כל מוסדות החינוך
    טיפול ברכש תוך איתור מתמיד של מקורות תקציביים חוץ רשותיים
    ניהול תקציב המחלקה מול מחלקת הנהלת חשבונות.
    א. מעקב וביקורת של דוחות מת"מ (מערכת תשלומים מאוחדת – משרה"ח) חודשיים.
    ב. מעקב אחר הוצאות חודשיות שוטפות של מוסדות החינוך.
    ג. מעקב אחר תנועות כספיות בסעיפי תקציב החינוך והתב"רים.
    ד. טיפול בתשלומי הורים כמו: שכל"מ, הסעות, קרן קרב, ציל"ה , אגרות ועוד.
    ה. טיפול/מעקב אחר ביצוע הרשאות תקציביות ממשרד החינוך.
    בעלי תפקידים, תחומי אחריות ופרטי התקשרות
    מנהל מחלקת חינוך – סאמי  עדוי

תחומי אחריות

גיבוש מדיניות בתחום החינוך וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית ברוח מדיניות משרד החינוך ובהלימה עם הנחיותיו.
תכנון תשתיות המיועדות לתחום החינוך, ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך, קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך, ליווי, מעקב ובקרה של בתי הספר היסודיים, העל-יסודיים וגני הילדים, טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה במוסדות החינוך וניהול צוות העובדים באגף החינוך.

ליצירת קשר יש לפנות ל- סאמי עדוי– מנהל  מחלקת החינוך
 פקס: 073-2139741
[email protected]
    מזכירות המחלקה (אמאל זרעיני )
    מזכירת המחלקה מנתבת את הטיפול השוטף של לקוחות המחלקה (בתי ספר, תושבים וספקים), תוך מתן דגש על שירות לקוחות ומענה נאות לצרכים הנדרשים.
    ליצירת קשר יש לפנות :

    לאמאל זרעיני  – מזכירת מחלקת החינוך
   פקס: 073-2139741
גני ילדים (רנין דחלה  – רכזת)

    מערכת גני הילדים בגדרה לגילאי 3-5 מונה 22 כיתות גן, ביניהם גן  ילדים לחינוך מיוחד.
    המערכת מתייחסת לגיל הרך כשלב הראשון בחיים שבו מוקנים לילד דרכי התנהגות, כישורי חיים וידע המהווים בסיס ליצירת חברה בריאה, ערכית ומפותחת.
    המחלקה מייחסת חשיבות רבה לפיתוח היכולות האצורות בכל ילדה וילד כבסיס להכנתם להמשך דרכם החינוכית. לשם כך אנו מפעילים בגני הילדים תכניות חינוכיות ולימודיות מגוונות, לצד העשרת הגנים באבזור ובמתקנים מתקדמים שייעודים ליצור סביבה חינוכית הולמת.
    חודשי הפעילות, ספטמבר – יוני, בכל ימות השבוע בין השעות 7:40 – 13:30 ובימי ו עד שעה 12:45.
    צהרונים: מופעלים על ידי המתנ"ס בין השעות 13:20 – 16:30/17:00 .
    ליצירת קשר יש לפנות

    לרנין דחלה   במועצה מקומית טורעאן
    יחידת הנוער – סאלח דחלה מנהל
    מנהל יחידת הנוער  אחראי על החינוך הבלתי– פורמאלי ברשות  החינוך המקומית  ועל קידומו , אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות.
    יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים הבאים: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה ומקום כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה, סיוע בבניית תכנית עבודה שנתית.
    ליצירת קשר : למנהל יחידת הנוער – סאלח דחלה

    פקס: 073-2139741 

שפ"ח – שירות פסיכולוגי חינוכי – איימן שעבאן מנהל

השירות הפסיכולוגי מספק ליווי ומעקב שוטף לכל התלמידים במוסדות החינוך, תוך שיתוף פעולה מלא של הגננות, יועצות ומנהלי/ות בתיה"ס. על פי הצורך השירות מאבחן ילדים רלוונטיים תוך שת"פ עם הוריהם ותוך ייעוץ מלא להורים ולצוותי החינוך. כמו כן השפ"ח שותף מלא לשיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחדות ובקביעת שעות שילוב לתלמידים רלוונטיים. הפניות לשירות מתקבלות ישירות הן על ידי הצוות החינוכי של מוסה"ח, הן על ידי ההורים וגורמי רווחה.
    ליצירת קשר :

   פקס:073-2139741 

קב"ס – קציני  ביקור סדיר מדיין בדר + חנין נסאר

על פי חוזר מנכ"ל תשנ"ה חובתו של כל מנהל מוסד חינוכי לדווח לקצין ביקור סדיר במחלקת החינוך ברשות המקומית על כל תלמיד הרשום בביה"ס ואינו לומד באופן סדיר וכן על כל תלמיד שלמד בשנה הקודמת ולא חידש את לימודיו באותו מוסד.
    תפקידי הקב"ס:
    איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חלופית עבורם.
    מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך החל מגן חובה ועד כיתה יב' .
ליצירת קשר יש לפנות לקב"סים  .

פקס: 073-2139741
 

היחידה לקידום נוער – מאגדה בדר מנהלת

היחידה לקידום נוער מהווה בית נוער הפועל 5 ימים בשבוע ונותנת מענה במגוון תחומים: תחום ההשכלה, תחומי מיומנויות מקצועיות, תחום טיפולי-חברתי.
היל"ה – בשעות הבוקר מפעילה היחידה את פרויקט הילה באמצעותו משלימים התלמידים 8/9/10 שנות לימוד. בשנים  ה-11/12 עוברים התלמידים למסלול בגרות. לאחר שצברו 10 יחידות בגרות זכאים התלמידים לתעודת סיום של 12 שנות לימוד.
מיומנות מקצועית
לנערים מנותקים, נערים בסיכון על סף נשירה ולנערים הלומדים במסגרות פורמאליות המתקשים להגיע לתוצאות מרשימות בבחינות הבגרות ניתנת אפשרות להשתלב במגוון קורסים המקנים בסיומם תעודת הסמכה. כגון: חשמלאות רכב ומיגון, מחשבים ואינטרנט, גרפיטי, אילוף בע"ח, מנהיגות והעצמה (מצ"ע), ועוד.

תחום טיפולי חברתי

ביחידה לקידום נוער מועסקים מדריכים שבהשכלתם הינם עו"ס. תפקידם של המדריכים הוא איתור נוער מנותק מכל מסגרת שהיא (בשיתוף קב"ס וגורמי רווחה) לשבצם ביחידה ולהכיל את צורכיהם החינוכיים. בנוסף מקבלים הנערים/נערות ביחידה תמיכה וליווי בבעיות כגון: שיפור מערכת היחסים עם ההורים, עזרה ופנייה לטיפול בגמילה מסמים ואלכוהול, בעיות מול רשויות החוק, מניעת נשירה מבתי ספר.
ליצירת קשר יש לפנות למאגדה בדר .

פקס: 073-2139741

הסעות (מדיין בדר – רכז הסעות )

על פי הנחיית משרד החינוך מפעילה מחלקת החינוך מערך הסעות לתלמידים כדלהלן:
    לתלמידים זכאים הלומדים בבתי הספר היסודיים בישוב.
    לתלמידים זכאים הלומדים בבתי ספר מחוץ לגדרה במסגרת החינוך המיוחד.
ליצירת קשר יש לפנות למדיין בדר  .

פקס: 073-2139741
תכוניות ייחודיות – מחלקת החינוך  שנת הלימודים תשע"ז

טפסים-להורדה-סטאז'

 

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סאמי עדוי מנהל מחלקת חינוך 0747676205 054-7708556 [email protected] 
אמאל זרעיני מזכירת מחלקת חינוך 074-7676209 [email protected] 
חנין דחלה קב"סית 074-7676208 [email protected] 
מדיין בדר קב"ס- חינוך מיוחד 074-7676207 [email protected] 
חסן נסאר מנמ"ר המועצה 074-7676206 [email protected] 

גנים

טבלת אנשי קשר - גנים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רנין דחלה רכזת גנים 074-7676215 [email protected] 

יחידת קידום נוער

טבלת אנשי קשר - יחידת קידום נוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מאגדה בדר מנהלת קידום נוער 050-8720406 [email protected] 
סאלח דחלה מנהל יחידת הנוער 074-7676216 [email protected] 

פסיכולוגיה

טבלת אנשי קשר - פסיכולוגיה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוחמד חסן פסיכולוג 074-7676214 [email protected] 
זוהיר אמארה פסיכולוג 074-7676213 [email protected] 
בלאל שעבאן פסיכולוג 074-7676212 [email protected] 
איימן שעבאן פסיכולוג (מנהל שירות פסיכולוגי) 074-7676211 [email protected]