שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז פומבי מס' התקנת מערכות סולאריות 11/2020 ספקים 19/10/2020 12/11/2020
מכרז פומבי מתן שירותי הנהלת חשבונות 12/2020 ספקים 19/10/2020 05/11/2020
בקשה להצטרפות למאגר מכרז זוטא ספקים 12/10/2020
מאגר היועצים והמתכננים ספקים 12/10/2020

עבור לארכיון המכרזים